SENSA by Cosentino

Žula a kremenec so špeciálnou ochranou proti škvrnám, ktorá poskytuje priestorom vizuálne a funkčné výhody: unikátny vzhľad, ochrana proti škvrnám, nízka, nenáročná údržba